Phản hồi của bạn

Thông báo nâng cấp hệ thống

Kính gửi: Quý khách hàng!

 

VietnamTaobao xin trân trọng thông báo:

Để nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng, hệ thống VietnamTaobao đã nâng cấp hệ thống mới kể từ ngày 01/12/2018 với những ưu điểm:

+ Tạo đơn đặt hàng order nhanh chóng và chính xác 
+ Quản lý đơn đặt hàng đơn giản: Quý khách có thể kiểm tra tình trạng vận đơn mà không cần phải gọi điện hỏi nhân viên
+ Kiểm soát mã vận đơn liên tục từ lúc mua hàng đến lúc trả hàng 
+ Tính tiền tự động
+ Nạp tiền, rút tiền tự động 
+ Hiển thị số dư tài khoản chính xác

Xin Quý khách hàng lưu ý: