Phản hồi của bạn

Bảng giá

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN
1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này VietnamTaobao thu hộ cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho VietnamTaobao để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG % PHÍ MUA HÀNG
< 5 TRIỆU 2%
TỪ 5 TRIỆU ĐẾN 100 TRIỆU 1.5%
>100 TRIỆU 1%


Lưu ý: Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 10.000 đồng

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, VietnamTaobao chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ. 

4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của VietnamTaobao.
Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam
Trọng lượng  Hà Nội Sài Gòn
< 10 kg 41000 51000
10.1 kg-30 kg 40000 50000
30.1 kg-100 kg 38000 48000
>100 kg 37000 47000


Lưu ý:
- Các đơn dưới 1 kg vẫn được nhân với đơn giá tương ứng và không phải làm tròn. 
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cần nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)

5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)
A. PHÍ CHỤP HÌNH

Là chi phí khách hàng trả cho VietnamTaobao để sử dụng dịch vụ chụp hình hàng thực nhận. Vietnam Taobao thu phí tương ứng 1 tệ/ 1 hình ảnh chụp gửi khách hàng. 
B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cũng có thể tùy chọn sử dụng dịch vụ này.
Phí đóng gỗ được tính là 30 tệ/ kiện. Quyền lợi khách hàng thân thiết
#

Quyền lợi khách hàng thân thiết

Với những khách hàng thân thiết, có thời gian cộng tác, sô lượng giao dịch lớn, VietnamTaobao luôn có những chính sách ...