Phản hồi của bạn
304,440đ

Đã bán: 0

tản nhiệt PC
594,720đ

Đã bán: 0

tản nhiệt nước PC
134,520đ

Đã bán: 0

tản nhiệt PC
987,660đ

Đã bán: 0

tản nhiệt nước PC
279,660đ

Đã bán: 0

tản nhiệt PC
594,720đ

Đã bán: 0

nguồn PC
3,005,460đ

Đã bán: 0

nguồn PC
1,454,940đ

Đã bán: 0

nguồn PC
916,860đ

Đã bán: 0

nguồn PC
385,860đ

Đã bán: 0

Ram PC
1,023,060đ

Đã bán: 0

ổ cứng PC
952,260đ

Đã bán: 0

ổ cứng PC
1,129,260đ

Đã bán: 0

ổ cứng PC
378,780đ

Đã bán: 0

ổ cứng PC
2,686,860đ

Đã bán: 0

bo mạch chủ PC
1,200,060đ

Đã bán: 0

bo mạch chủ PC
1,129,260đ

Đã bán: 0

bo mạch chủ PC
4,527,660đ

Đã bán: 0

Bo mạch chủ ASRock Z390 Extreme ép xung
5,660,460đ

Đã bán: 0

bo mạch chủ MSI Z370 TOMAHAWK
8,881,860đ

Đã bán: 0

card đồ họa MAXSUN RTX2060S Super Gaming Heart